Sentrum / Blåsenborg / Hestnes

Sonekontor, Årstadtunet, Johan Wittrupsvei

Leder Solveig Strømstad: 51 49 56 71 / 907 22 025

Blåsenborg Boliger

 • 51 49 39 99 / 950 24 113 / 926 50 625
 • Miljøterapeut 1 Tone Kleivane 940 18 093 / 488 91 997 / 51 49 41 79

Kommunal Avlastningsbolig

 • 488 91 997 / 457 09 402
 • Avdelingsleder: Tone Kleivane : 94018093

Mosterveien 15, Nygaten 9 og Kjell Buggesgate 17

 • Base: 51 49 56 72
 • Mosterveien mobil: 48279472
 • Kjell Buggesgate: 48149505
 • Miljøterapeut 1: Ann Catrhrine Støylen 474 62 273

Hestnes bofellesskap

 • Bofellesskap: 969 48 955
 • Avdelingsleder: Joakim Haaland 969 48 948

Slettebø

Miljøtjenesten Slettebø 1

 • Leder: Jeanett Østbø: 994 38 831
 • Miljøterapeut 1 Ida Dyrnes Sletvold: 454 47 343
 • Miljøterapeutrom: 940 03 893
 • Tomannsboligen: 907 64 782
 • Rogalandsgården: 959 66 885
 • Ryggjagården: 907 15 979

Miljøtjenesten Slettebø 2

 • Leder: Margrete Stokset : 907 22 012
 • Miljøterapeut 1 Hege Skårland: 415 79 746
 • Miljøterapeut 1 Cathrine Egelandsdal Halvorsen: 951 27 989
 • Bærumsgården: 474 54 864
 • Fløygården: 474 56 953
 • Solskar: 488 91 108
 • Skogstjerna: 489 98 185
 • Kvernstua: 452 07 131

Aktivitetssenter

 • Leder Ragna Kydland
 • Telefon: 476 96 778