Informasjon til pårørende

Er du pårørende som savner noen eller som ikke får kontakt med dine etter hendelsene i Oslo sentrum eller på Utøya: ring politiets pårørendetelefon 815 02 800.

Du kan også kontakte informasjonsansvarlig i Eigersund kommune Leif E Broch på telefon 908 81 568. Han er kommunens representant på det sentrale pårørendesenteret på Sundvollen hotell.

 

Trenger du bistand av kriseteamet?

Trenger du bistand av kriseteamet i Eigersund kommune kan du kontakte legevakten i Eigersund kommune på tlf. 51 49 43 43. De vil formidle kontakt med kommunens kriseteam og vil også kunne formidle kontakt med andre faginstanser i samarbeid med kriseteamet.

 

Andre opplysninger:

Se også Kripos sine hjemmesider www.kripos.no