I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser, meddeler vi med dette at vi har til hensikt å tildele kontrakten Entreprenørfirmaet Kvia. Valgte leverandør oppfyller de kvalifikasjonskravene som var satt i konkurransegrunnlaget for å kunne delta i konkurransen.

Anbudsrangering etter utført evaluering: Evalueringssum (Inkl mva)

  1. Entreprenørfirmaet Kvia : 161.687.921 NOK
  2. SV Betong i samarbeide med Hellvik hus : 166.683.500 NOK
  3. Jærentreprenør : 167.357.358 NOK

Kontrakt er tenkt inngått 23. november 2018. Eventuell klage på kontraktstildeling må være kommunen i hende snarest og senest innen 22. november.

Eigersund kommune takker for arbeidet som er nedlagt i forbindelse med konkurransen.