Klikk på bildene for å gjøre dem større.

Våre målinger viste en høyde på gammel bro på 2.70 m.o.h. (dette var da inkludert 3 cm asfalt som ble lagt i forbindelse med rehabilitering av rekkverk. Målinger fra Matricula viser at høyden på bro ved kontrollmåling har vært 2.65 m.o.h.

tyskerbro-målinger.jpg

Kontrollmålingene, som de opprinnelige målingene viser at muren er lavere mot Nyeveien 11, enn brodekket var mot Nyeveien 13. Dette kan også sees i foto fra installasjon av nytt rekkverk i 2015 der mur under gjerdet skrår svakt oppover mot broa.

Ut ifra dette er det å anse at godkjent byggesøknad der høyden på topp nytt brodekke skal være 1,4 meter over gammel situasjon er ivaretatt. Steinene som er heist på plass på topp av landkar, er i fremkant ca 5 cm, og i bakkant 15 cm høyere enn endelig høyde. Dette skal etter planen justert. Ved installasjon av bro vil det som er topp stein være lik som høyden på gangbanedekket.

Disse måleresultatene er et ledd i den gjennomgangen av ulike forhold som nå gjennomføres. Prosessen med ny bro er fortsatt satt på vent.

KART-tyskerbro-målinger.jpg