Eigersund kommune fikk etter valget en klage fra en velger som hadde gitt en personstemme til en annen liste (slenger) og kunne se på oppgjøret som kommunen har lagt ut på nettsidene at den slengeren ikke var registrert.

Slike forhold blir tatt meget alvorlig og det ble på bakgunn av dette ble det iverksatt ulike kontrolltiltak for å sjekke opp i saken. Den nevnte slengeren ble funnet og det ble konstatert at vedkommende som skulle ha hatt slengeren som ganske riktig ikke hadde fått den.

Dermed ble hele kretsen talt opp på nytt og i forbindelse med dette ble det funnet noen få mindre uregelmessigheter, antagelig operatørfeil (tastefeil). Det var for øvrig en meget hektisk situasjon ved fintellingen med store datatekniske problemer. 

Mer alvorlig var det at kontrollundersøkelsene viste at de stemmesedlene som hadde påført 8 slengere også automatisk fikk godkjent den 8 slengeren (det er kun 7 som skal godkjennes), på tross av at dette datateknisk ikke skulle kunne skje. Undersøkelser viste at det dreide seg om totalt 12 sedler som hver hadde fått godkjent en slenger for mye. Det er dermed foreløpig registrert slengerfeil på 15 sedler. Det er for øvrig totalt 170 kandidater som i utgangspunktet fikk 2020 slegere.

Ut i fra dette ble det i samråd med valgstyret besluttet å foreta full telling av samtlige sedler. Dette arbeidet er nesten fullført og forventes sluttført på formiddagen i morgen.

På bakgrunn av valgresultatet er det svært lite trolig at den nye omtellingen vil få noen konsekvenser for mandatberegningen, men det kan i verste fall få konsekvenser for rangereingen av ulike kandidater. De foreløpige oversiktene tyder ikke på at det vil få noen større konsekvenser for noen valgte representanter, men det kan ikke utelukkes at det kan skje.

Nå ønsker ikke kommunen å dramatisere situasjoen, men heller ikke bagatellisere den. Det understrekes at det viktigste er at slike forhold blir tatt alvorlig og vi synes det er svært positivt at velgere melder i fra om mistanke om uregelmessigheter. Det er nettopp derfor at absolutt alle resultatene offentliggjøres.

Den nevnte feilen har ingen konsekvenser for fylkestingsvalget da det ikke gis slengere ved dette valget.