For de eldste ungdommene (i videregående alder) er det en tydelig anbefaling om grunnvaksinasjon, og denne gruppen bør ta imot grunnvaksineringen. Skillet mellom kan og bør er lagt på årskull og ikke fylte år, altså er det årskullene i videregående skole-alder (2005, 2004 og 2003-kullene) som har en tydelig anbefaling om å la seg grunnvaksinere.

I barne- og ungdomspopulasjonen er det for de fleste en åpning for (kan), men ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Eigersund kommune planlegger nå for gjennomføring av dette tilbudet og informasjon om dette gjøres tilgjengelig via skolene og barnehagene i kommunen.

 • For ungdom 16–17 år

  Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet som gjelder for de som fyller 16 år i inneværende år til de som er 17. Husk at de som fortsatt er 15 trenger signatur på at de kan ta vaksinen både når de får første og sin andre dose. Lese hele informasjonen her

 • For barn som fyller 16 år i 2022

  For ungdom født i 2006 (har fylt eller fyller 16. år i 2022) kan foresatte la sitt barn vaksinere dersom de og barnet selv ønsker det og en (1) dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Det samme gjelder for andre (2.) dose med koronavaksine som kan gis etter 8-12 uker fra første dose dersom foresatte/ barnet selv ønsker det.

  For andre dose med koronavaksine til denne gruppen er FHI tydelige om at ordinært vaksinasjonsprogram skal prioriteres foran 2. koronavaksine, dette spesifiseres da det nå gjennomføres vaksinering av ungdom på 10. trinn i Egersundsskolen. Det må minimum ha gått 1 uke fra barnet fikk øvrig vaksine til barnet får koronavaksine.

  Barnet skal ha Pfizer (Comirnaty) 30 mikrgr/ dose og kommunen er avhengig av å ha dette tilgjengelig før vaksinetilbudet til denne gruppen er klart. Alle barn og foresatte vil få informasjon fra skolen og vi ber dere følge med på denne.

  For barn under 16 år må det medbringes samtykkeskjema signert av begge foresatte (med mindre annen avtale med kommunen foreligger). Om barn under 16 år kommer alene til vaksinasjonssenteret må det også medbringes utfylt egenerklæringsskjema dersom dette ikke er gjort i ReMin.

 • For barn mellom 11 og 15 år

  For barn født i 2007, 2008 og 2009 (siste år på barneskolen) kan foresatte la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det og en (1) dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Det samme gjelder for andre (2.) dose med koronavaksine som kan gis etter 8-12 uker fra første dose dersom foresatte/ barnet selv ønsker det.

  Barnet skal ha Pfizer (Comirnaty) 30 mikrgr/ dose og kommunen er avhengig av å ha dette tilgjengelig før vaksinetilbudet til denne gruppen er klart. Alle barn og foresatte vil få informasjon fra skolen og vi ber dere følge med på denne.

  For barn under 16 år må det medbringes samtykkeskjema signert av begge foresatte (med mindre annen avtale med kommunen foreligger). Om barn under 16 år kommer alene til vaksinasjonssenteret må det også medbringes utfylt egenerklæringsskjema dersom dette ikke er gjort i ReMin.

 • For barn mellom 5 og 11 år

  For barn født mellom 2010 og 2016 (barneskole og siste år i barnehage) kan foresatte la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

  En dose vurderes av FHI å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette.

  Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan ta imot tilbud om vaksinasjon.

  For alle barna som ikke er fylt 12 år gis det en Pfizer barnevaksine. Kommunen er avhengig av å ha dette tilgjengelig før vaksinetilbudet til denne gruppen er klar. Alle barn/ foresatte vil få informasjon fra skole/ barnehage og vi ber dere følge med på denne.

  For barn under 16 år må det medbringes samtykkeskjema signert av begge foresatte (med mindre annen avtale med kommunen foreligger). Om barn under 16 år kommer alene til vaksinasjonssenteret må det også medbringes utfylt egenerklæringsskjema dersom dette ikke er gjort i ReMin.

Samtykkeskjema

Merk at en må ha med samtykkeskjema for hver vaksinedose.

Relaterte lenker