Det skal dannes to kor som vil delta på arrangementet 18. mars i NorDan-hallen på Moi. Et Egersund/Bjerkreim-kor med Jørn Hoel og Bjarte Pedersen som dirigenter og et Sokndal/Lund-kor med Hanne Krogh og Tor Kristian Rasmussen. Nå er det bare sangere som mangler.

Er du interessert i å delta så meld deg på til audition til Egersund kulturskole 28. november 18:00. Påmelding kan gjøres til 51 46 82 26 / 911 03 335 eller på e-post.

Ved påmelding husk å oppgi mobilnummer og e-postadresse.

Dalane Kulturfestival er et samarbeid mellom Dalanekommunene og arrangeres hvert andre år.