I den første uken med ordinær forhåndsstemmegivning er det en kraftig økning i antall velgere som har forhåndsstemt på veiledningstorget og på biblioteket. 

Biblioteket har den største økningen og har hatt 208 velgere fra Eigersund kommune som har forhåndsstemt, mot 57 ved forrige valg i 2015. Veiledningstorget har tatt i mot 72 forhåndsstemmer mot 16 på rådhuset ved forrige valg.

Det var også en kraftig økning i antall velgere som forhåndsstemte i perioden 1.7 - 11.8 (tidlig forhåndsstemmegivning). For 2019 er det mottatt 79 forhåndsstemmer mot 23 i 2015.

Totalt er det mottatt 359 forhåndsstemmer mot 96 forhåndsstemmer ved valget i 2015. (Tallene er kun for velgere som tilhører Eigersund kommune, dvs er manntallsført her.)

I tillegg har vi mottatt 5 forhåndsstemmer de velgerne tilhøreren en annen kommune. I 2015 var tilsvarende tall 3.

Det er alt for tidlig å kunne si om økningen tilsier økt valgdeltakelse eller om det kun er flere som velger å forhåndsstemme tidlig i perioden. Tidligere trender har vist akkurat det, dvs at det er flere velger å forhåndsstemme tidlig, men at det totale antall velgere som forhåndsstemmer er relativt stabilt. Ved forrige kommunestyrevalg i 2015 var det 1 369 velgere som forhåndsstemte av totalt 6 394. Ved valget i 2011 var det 1 356 velgere som forhåndsstemte av totalt 6 483. Du finner tidligere valgresultater på www.valgresultater.no

I vår artikkel Her kan du forhåndsstemme finner du åpningstider mm for forhåndsstemming mm.