Fra Eigersund kommune stilte deltakere fra ledelsen samt politisk leder for levekårsutvalget. Disse fikk en rundtur i og utenfor bygget. Lyse fellesrom og gode klasserom med tilhørende grupperom ble vist.

Kranselag er en gammel byggetradisjon som går ut på at arbeiderne på byggeplassen setter opp en krans i mønet når bygget er under tett tak. Byggherren spanderer så en fest på arbeiderne. Det var denne markeringen som var anledningen for den utvidete matpausen denne uka.