Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kreftkoordinator og kreftsykepleier

Eigersund kommune tilbyr nå kreftsykepleier og kreftkoordinator for sine innbyggere. Begge stillingene er på 50% og betjenes av samme person.

Lerviksgården

Kreftkoordinator

Eigersund kommune har etablert 50% stilling for kreftkoordinator. Koordinatoren skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter der du bor og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

Oppgaver

 • Skal være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
 • Skal være ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
 • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
 • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.
Dette er et lavterskeltilbud. du trenger ingen henvisning eller søknad, det er bare å ta direkte kontakt.

Finansiering av stillingen

Kreftkoordinatorstillingen er støttet med lønnsmidler fra Kreftforeningen. Kreftforeningen har gitt midler til kreftkoordinatorstillinger i hele landet og ønsker med denne satsningen å bedre kreftomsorgen for kreftrammede der de bor.

Kreftsykepleier

Kreftsykepleier er en spesialsykepleier med videreutdanning innen kreftbehandling og sykepleie til kreftpasienter. Et tilbud til deg som har fått en kreftdiagnose, og pårørende til kreftsyke.

Kreftsykepleier er ansatt i 50% stilling på dagtid og samarbeider med omsorgstjenestene i Eigersund Kommune. I tillegg samarbeider kreftsykepleier med fastlegen, sykehuset, kirkekontoret, kreftforeningen og KOR-Kreftomsorg Rogaland.

Kreftsykepleieren utøver sykepleie til kreftsyke i alle aldre og i alle faser av sykdommen. Kreftsykepleieren har kunnskap om ulike kreftsykdommer og symptom på kreftsykdommer, kjenner til behandling av ulike krefttyper og bivirkninger som ofte følger med. Kreftsykepleieren er kjent med utfordringene ved lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Kreftsykepleieren kan

 • Tilby samtale
 • Gi råd og veiledning
 • Være til hjelp og støtte der mor eller far har kreft eller i familier med kreftsyke barn
 • Gi råd om kosthold og ernæring

I Eigersund kommune er det samme person som ivaretar begge stillingene. Ta gjerne kontakt for en samtale eller be legen din formidle kontakt.

Relaterte lenker

Kontakt

 • Telefon: 51 46 80 75
 • Mobil: 474 58 335
 • E-post

Besøksadresse

Nytorget 9, 4. etasje

Samme lokaler som helse og omsorgsavdelingen.