Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kreftkoordinator

Tilbudet er gjeldende både for den som er syk og for pårørende. Kreftkoordinator vil også bistå med råd, veiledning og støtte også ved andre livstruende sykdommer som for eksempel alvorlig hjerte-, lunge- og nyresykdom og nevrologiske sykdommer.

Kreftkoordinator Evy Ege Håland

Hva er en kreftkoordinator?

Kreftkoordinator har en spesialutdanning innen kreftsykepleie og er et tilbud til personer som er berørt av en kreftdiagnose. En trenger ikke henvisning for å ta kontakt med kreftkoordinator og kontakten kan komme fra den som er syk, fra pårørende, lege eller annet helsepersonell.

Kontakt og oppfølging kan foretas på telefon, ved hjemmebesøk eller på kreftkoordinators kontor. Kreftkoordinator har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Hva gjør en kreftkoordinator?

Hovedmålet til kreftkoordinator er å bidra til best mulig livskvalitet i hele forløpet med livstruende sykdom både for den som er syk og pårørende.

Kreftkoordinator kan bidra i alle sykdomsfaser fra diagnosetidspunkt, gjennom behandling, rehabilitering og i livets siste fase.

Et viktig område for kreftkoordinator er å bidra til ivaretakelse av barn og unge når barnet selv eller familiemedlemmer rammes av alvorlig sykdom. Koordinering og samarbeid med ulike tjenesteområder i skole- og familietjenesten, og andre aktuelle instanser er viktig for at hele familien blir ivaretatt på en god måte.

Kommunikasjon og samspill, helhetlig tilnærming til den som er syk og deres pårørende, og samarbeid med relevante aktører er viktige oppgaver for kreftkoordinator. Dette kan blant annet være sykehus, fysioterapi, ergoterapi og/eller ulike relevante organisasjoner. I tillegg har kreftkoordinator oversikt over aktuelle tilbud og tjenester både i og utenfor kommunen.

Hvem kan kontakte kreftkoordinator?

Dersom du har eller noen du kjenner har kreft eller annen alvorlig og livstruende sykdom og ønsker råd, veiledning og støtte kan du kontakte kreftkoordinator. 

Kontakt

Kontakt Kreftkoordinator Evy Ege Håland.

Relaterte lenker


 

Kontakt

  • Mobil: 457 28 896

Kreftkoordinator