Historien til kanonene og Lindøy batteri strekker seg helt tilbake til 1600-tallet da det var urolige forhold både i Norden og ute i Europa. Det var behov for gode forsvarsverk langs Norskekysten, og Egersund var et av stedene hvor det skulle bygges skanse.

Kanonene har stått her i både gode og urolige år siden, men det foreligger ikke opplysninger om at batteriet har vært i direkte kamp mot fienden, men nå er stedet pusset opp av de beste hender og står parat, bare sånn for sikkerhets skyld.

Lindøy-batteri-1.jpg

Lindøy-batteri-2.jpg

Lindøy-batteri-3.jpg

Lindøy-batteri-4.jpg

Lindøy-batteri-5.jpg

Lindøy-batteri-6.jpg

Lindøy-batteri-7.jpg