Kulturmidler og idrettsmidler

Målet er å gi et tilskudd til dekning av driftsutgifter som laget eller organisasjonen har.

Tilskuddet blir gitt når virksomheten drives kontinuerlig. Egeninnsats bør være i samsvar med omfanget og typen aktiviteter organisasjonen driver. Med egeninnsats menes medlemskontingent, dugnadsinnsats eller andre eventuelle inntektskilder. Dersom egeninnsats ikke kan dokumenteres kan tilskudd avslås.

Driftsmidler til egne hus og anlegg

Her ønsker en å gi lag og organisasjoner tilskudd til drift av egne bygg og anlegg. Tilskudd gis til lag og organisasjoner som ellers fyller vilkårene for driftstilskudd.

Søknaden må inneholde utgifter til strøm og brensel, forsikring og offentlige avgifter fra foregående regnskapsår. Utgiftene skal dokumenteres med bilag som lastes opp som vedlegg sammen med søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars 2020 for begge tilskuddsordningene.

Kontaktperson

For spørsmål ta kontakt med Kristin Hovland.

Hvordan søke

Søknad sendes elektronisk ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Retningslinjer

Vedtatte retningslinjer kan du laste ned her.

Søknadsskjema