Saksdokumentene til kultur- og oppvekstutvalgets møte 29. september 2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i formannskapssalen i Rådhuset med møtestart kl. 19:20.

Du finner dokumentene her.Vær klar over at det er en stor fil som kan ta noe lang tid å laste ned.  Dette er avhengig av din nettforbindelse.

MØTEINNKALLING
 
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
 
Saksliste:

 
Avgjøres av kommunestyret:
 
Sak nr.
Sakstittel
038/11
Felles barneverntjeneste i Dalane - Prinsippsak.
 
Avgjøres av utvalget:
039/11
Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 1.9.2011
040/11
Fraværsstatistikk for elever i grunnskolen i Eigersund skoleåret 2010-2011
041/11
Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 29.9.2011
042/11
Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 29.9.2011

 
 
Thor Kristian Klepp, utvalgsleder     Målfrid Espeland, Utvalgsekretær
 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette
uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).
 
 - Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 25 / 489 98 717,  Målfrid Espeland eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.
 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
           
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge.
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak
må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.