Saksdokumentene til kultur- og oppvekstutvalgets møte 17.2.2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i formannskapssalen i Rådhuset med møtestart kl. 19:30. Du finner alle dokumentene her og tilleggsaken her.  Vær klar over at det er en meget stor fil som kan ta lang tid å laste ned.  Dette er avhengig av din nettforbindelse.

 

 

 

MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

kultur- og oppvekstutvalget

Møtested:

Formannskapssalen

Dato:

17.02.2011

Tidspunkt: 19:30

    

 

Saksliste:

 

Sak nr.

Sakstittel

L

 

Avgjøres av kommunestyret:

 

001/11

Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing

 

002/11

Ny tjenesteytingsavtale mellom Eigersund kommune og Eigersund kirkelige fellesråd

 

 

Avgjøres av utvalget:

 

003/11

Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 1.12.2010

 

004/11

Utleiepriser for kommunale bygg og anlegg

 

005/11

Retningslinjer for kommunale tilskudd

 

006/11

2011 - budsjett kulturavdelingen

 

007/11

Detaljbudsjett 2011 - Skole og oppvekst

 

008/11

Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 17.2.2011

 

009/11

Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 17.2.2011

 

010/11

Øremerkede midler til barnevernet fra Fylkesmannen. (Tilleggssak)

 


Egersund, 9. februar 2011

 

Thor Kristian Klepp, Utvalgsleder          Målfrid Espeland, Utvalgsekretær

              

                                                                                                                                              

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

 

  - Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 25 / 489 98 717,  Målfrid Espeland eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.

 

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

            - Ingen

 

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

 

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.