For å støtte arrangementene kulturelt, ønsker viat idrettsarrangementet skal avholdes på en slik måte at den lokale næring og handelsstand påvirkes positivt. Videre må det kunne ventes å «skape liv i sentrum», og oppleves som inkluderende og kjekt for både lokalbefolkning og tilreisende.

Kulturinnslaget skal være åpent for alle, og avholdes i eller nær sentrum. Kulturinnslagets form og innhold bestemmes av kulturkontoret, men på grunnlag av samarbeid og god dialog med idrettsklubben bak idrettsarrangementet.

Disponible midler til kulturinnslag er kr 50 000,-, og disse kan benyttes til ett eller flere arrangement. Søknadene behandles av kulturkontoret, basert på kriterier og kapasitet. Ved flere henvendelser kan kommunen prioritere eller gi avslag.

Andre bidrag

I tillegg kan Eigersund kommune også bidra med

  • Mobil scene til redusert leiepris
  • Leieavtaler for arealer
  • Leiekontrakter og koordinering for overnatting på skoler og idrettshaller
  • Utleie av bord og benker

Søk om midler

Søknadsfrist er 1. februar 2022. For søknad om kulturinnslag, send vedlagte skjema til Kristin Fardal Hovland, innen 1. februar 2022 til Kristin Hovland. For mer informasjon, ta kontakt på e-post eller telefon 977 63 250.

Relaterte dokumenter