For å støtte arrangementene kulturelt, ønsker vi at idrettsarrangementet skal avholdes på en slik måte at den lokale næring og handelsstand påvirkes positivt. Videre må det kunne ventes å «skape liv i sentrum», og oppleves som inkluderende og kjekt for både lokalbefolkning og tilreisende.

Kulturinnslaget skal være åpent for alle, og avholdes i eller nær sentrum. Kulturinnslagets form og innhold bestemmes av kulturkontoret, men på grunnlag av samarbeid og god dialog med idrettsklubben bak idrettsarrangementet.

Disponible midler til kulturinnslag er kr 50 000,-, og disse kan benyttes til ett eller flere arrangement. Søknadene behandles av kulturkontoret, basert på kriterier og kapasitet. Ved flere henvendelser kan kommunen prioritere eller gi avslag.

Andre bidrag

I tillegg kan Eigersund kommune også bidra med

  • Mobil scene til redusert leiepris
  • Leieavtaler for arealer
  • Leiekontrakter og koordinering for overnatting på skoler og idrettshaller
  • Utleie av bord og benker

Søk om midler

Søknadsfrist er 1. mars 2023. For søknad om kulturinnslag, send vedlagte skjema til Kristin Hovland. For mer informasjon, ta kontakt på e-post eller telefon 977 63 250.

Relaterte dokumenter