Sammen med VID (Vitenskapelig høgskole) og Hå kommune har Eigersund kommune hatt et samarbeid som handler om å samle inn livshistorier til voksne og eldre personer med utviklingshemming, som tidligere bodde på institusjonene Nærlandheimen på Nærbø og Bakkebø i Eigersund.

19. april ble noen av disse historiene presentert i en nesten fullstappet kirke av vernepleierstudentene Helene Hiim og Kristian Mong. De som har vært med i prosjektet har vært Rein Selvik, Anne Margrete Leidland, Mariann Nilsen og Rudolf Nilsen.

Tidligere ansatte mimret om tiden på Bakkebø. Arnt Olav Klippenberg ledet dialogen med de ansatte samt hadde et kåseri om Bakkebø sin betydning for byen.

Happy Players spilte i to omgangen med fine og kjente sanger.

Publikum som møtte opp

Fortellinger fra Bakkebø

Happy Players spiller