Søkere med et beskrevet opplegg for integrering av flyktninger eller funksjonshemmede vil være kvalifisert for ekstra tilskudd. Oppdaterte medlemslister må legges ved søknaden. Søknadsfristen er 1. mars 2014 for alle tilskuddsordninger. Størrelsen på tilskudd beregnes først matematisk og blir deretter forelagt Formannskapet i april.

Driftsmidler for egne hus og anlegg

Tildeling skjer etter søknad som viser til dokumenterte utgifter til oppvarming, forsikring, kommunale avgifter og renovasjon.

Kontakt

For spørsmål eller annet så kan en ta kontakt med  Kulturkontoret på telefon 51 46 82 24 ved kulturhusleder Ingunn Myklevoll Sjøen eller 51 46 82 29 ved kulturkonsulent Kari Reianes Spangen.

Skjema

Søknadsskjemaet finner du på https://e-skjema.no/eigersund.