De gir økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner og Egersunds trehusbebyggelse er absolutt et verneverdig kulturminne. Søknadene behandles fortløpende og gir deg en rask behandlingstid. Til mars 2022 har fondet delt ut tilskudd på 4.019.000 kroner i Rogaland. 

Ta kontakt tidlig med Kulturminnefondet for hjelp og veiledning.

Relaterte lenker

Foto: Kulturminnefondet.no