Korpset som tidligere het Arbeiderkorpset møtes en gang i uka for øving og sosialt samvær. Korpset har nettopp flyttet fra Losjen opp til festsalen på Bakkebø. Tidligere holdt de til i Folkets hus. Det er medlemmer i alle aldre, fra ungdommer til pensjonister.

Siden kirken på Bakkebø ble bygget, har korpset årlig spilt sine adventskonserter der. Tidligere ble det også spilt i 17-mai toget og hver juleaften på Bakkebø. Fra starten har korpsets medlemmer spilt en aktiv rolle i oppbygging av våre skolekorps, både som dirigenter og medhjelpere. Fortsatt er korpset en viktig del av vår 17-maifeiring. I 1993 deltok over 80 stykker i 17-maitoget i New York. Korpset har ellers vært på vennskapsbybesøk i Hyvinge, Korsør og Motala.

Medlemmene er også med i en del dugnadsarbeid i løpet av året. For eksempel driver de kiosken ved Eigerøy fyr i sommersesongen.

Kulturprisen tildeles personer, lag eller foreninger som har utført særlig verdifull innsats for kulturlivet i kommunen. Alle innbyggere i Eigersund kan komme med begrunnede forslag til kandidater og det er til slutt formannskapet som avgjør hvem den verdige vinneren blir.