Formålet med kulturstipendet er å hjelpe kunstnere, kulturarbeidere og tillitsmenn til videreutvikling, stimulans og inspirasjon for kulturlivet i Eigersund. Alle innbyggere i Eigersund kan komme med begrunnede forslag til kandidater.

June sa i sin takketale at hun var takknemlig for stipendet og ønsket å bruke dette på materialer til fremtidige prosjekter.