Kulturstipend

Formålet med kulturstipendet er å hjelpe kunstnere, kulturarbeidere, tillitsmenn til videreutvikling, stimulans og inspirasjon for kulturlivet i Eigersund. Søknaden med forslag om hvem som skal få stipendet må være skriftlig begrunnet og sendes Kulturkontoret innen 1. november. Adressen er Eigersund kommune v/ Kulturkontoret, Postboks 580, 4379 Egersund, eller på e-post til Brit Kvassheim