Tid: Torsdag 8. januar, kl. 17.00 – 20.00
Sted: Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger. Kursrom – DU33 (datarom)

Program

Det er lagt opp til pauser mellom de ulike tilskuddsordningene. En kan selv velge hvilke deler av programmet en ønsker å delta på. Det er selvfølgelig mulig å delta hele kvelden. Merk påmelding med hva en ønsker å delta på.

17:00 - Velkommen. Informasjon om www.rogfk.no, og økonomiske støtteordninger.
17:15 - Drifts- og tiltaksstøtte til frivillige organisasjoner - Informasjon om formål, søknadsfrist og retningslinjer - Elektronisk søknadsskjema
17:45 -  Pause/kaffe
18:00 - Tilskudd til friluftsliv og folkehelse. Informasjon om formål, søknadsfrist og retningslinjer. Elektronisk søknadsskjema
18:30 - Pause/kaffe
18:45 - Tilskuddsordninger for idrett. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Informasjon om formål, søknadsfrist, retningslinjer og søknadsskjema
19:15 - Pause/kaffe
19:30 - Spørsmål/individuell veiledning

Påmelding

Påmelding sendes til jostein.kvernes.salvesen@rogfk.no innen tirsdag 6. januar.

Første mann til mølla. Vi har ca. 20 pc-er tilgjengelig. Dersom det er stor interesse, vil vi følge opp med ny samling for de som eventuelt ikke får delta på denne samlingen.