Hva som oppleves som belastning er individuelt

Belastninger som er så omfattende, at en ikke er i stand til å mestre dem på en måte som en selv opplever som akseptabel, kan gi stressreaksjoner.

Disse reaksjonene kan være

  1. Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse, uro, irritabilitet, nedstemthet
  2. Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
  3. Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler eller egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme

Målet med kurset

Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.

Praktisk informasjon

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per uke. Det er vanligvis 8-14 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

Påmelding

Ta kontakt med kontakte Anne Svalestad på telefon 489 99 458 for spørsmål og påmelding.