Belastninger kan omfatte privatliv, arbeidsliv eller opptre i forbindelse med egen eller andres helse. Å stå i belastninger over tid, uten opplevelse av å mestre, kan skape stressreaksjoner. Disse kan være:

  • Emosjonelle reaksjoner: fravær av humor og glede, engstelse, uro, irritabilitet, nedstemthet
  • Fysiske reaksjoner: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
  • Kognitive reaksjoner: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler eller egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme.

Kjenner du deg igjen i det overnevnte, og ønsker å gjøre noe med det? Da kan KIB-kurs være noe for deg. Kurs i mestring av belastning (KIB) er et kognitivt basert kurs for voksne, og bygger på forståelsen og sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Å jobbe med egen mestrings- og tankestil vil være en viktig faktor i løpet av kurset.

Kurs våren 2020

Vi i mestringsenheten skal arrangere kurs våren 2020. Kurset går over 8 + 2 ganger, hver samling på 2,5 time per uke. Vi har 5 ledige plasser på kurset som har oppstart 21/1-20. Kurset varer frem til mai.

Kontakt

Har du lyst til å delta? Ta gjerne kontakt med Anne Svalestad (489 99 458) eller Mariann Johansson (474 71 685) på e-post eller mobil så raskt som mulig for å avtale en forsamtale. Vi ønsker å høre fra deg!