Det skal bestå av arbeidsrettede tiltak, eventuelt også medisinsk behandling, opptrening og egenaktivitet som gjør det lettere å komme i arbeid. Programmet skal være helårlig og på full tid. Mens du deltar i programmet mottar du kvalifiseringsstønad. Som deltaker har rett til individuell plan.

Stønadsnivå

Kvalifiseringsstønad er tilsvarende 2G, pluss barnetilegg. Deltakere i kvalifiseringsprogram kan søke bøstøtte. Kvalifiseringsstønad blir redusert om du mottar lønn eller trygd.

Søknadsskjema

Hvordan få avtale for å fremsette søknad

Det beste er at du gjør avtale om samtale på forhånd med mail eller telefon – slik er vi sikker på å gi deg best service. Alternativt møt direkte hos NAV Eigersund får å levere søknad

Relaterte lenker