I prosjektet har vi tatt utgangspunkt i Eigersund kommune sitt mål om å styrke den enkeltes evne til å mestre dagliglivet uavhengig av hvor man bor. Eldre skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig og få støtte til å mestre hverdagen, på tross av sykdom og funksjonssvikt.

Tankesettet er at eldre selv skal ta grep og være sjef i eget liv. Når livet går mot slutten, skal eldre få god omsorg og pleie som kompenserer for det bruke-renikke klarer selv.

Hovedinntrykk

Eigersund har lykkes i dette arbeidet og hverdagsmestringen begynner å bli godt forankret i hjemmesykepleien, både som grunntanke og arbeidsform.

Relaterte dokumenter