Fokusområdene for 2017-2021 er valgt ut i samarbeid mellom SFO-ledere, rektorer og Kultur- og oppvekstavdelingen i Eigersund kommune.

Å gi barna medvirkning

Resultatene fra foreldreundersøkelsen i 2017 og intervju med 101 SFO-barn har vært tillagt stor vekt i denne prosessen. Gjennom arbeid med satsningsområdene vil vi skape en skolefritidsordning som kjennetegnes av fellesskap, omsorg, vennskap og den frie leken. Å gi barna reell medvirkning er en av nøkkelfaktorene.

Vår visjon

«Vi skinner sammen». Alle barn er unike. Ved å se, møte og høre det enkelte barn skaper vi fellesskap som er gode for alle!

Planene sett i sammenhang

Kvalitets- og kompetanseplanen henger naturlig sammen med Skolebruksplan, Plan for overgang fra barnehage til skole, Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i Eigersundskolen og Kvalitets -og kompetanseplan for barnehagene i Eigersund.

Relaterte dokumenter