Veien vil bli stengt for all trafikk mens arbeidene pågår, med unntak for beboere som ikke har alternativ adkomst og for kjøretøy høyere enn 3,6 meter. Planlagt arbeidstid er onsdag 08:00 – 19:00 og torsdag 08:00 – 16:00. Veien åpnes for ordinær trafikk så snart arbeidene er avsluttet.

I neste omgang skal veien asfalteres, og veien vil bli stengt igjen når dette arbeidet pågår. Planlagt oppstart for dette arbeidet er tidlig i uke 47.

Dersom det er spørsmål kan disse rettes til: Vei og utemiljø v/Espen Hyggen, 51 46 83 29