Det har vært et nasjonalt prosjekt i regi av Riksantikvaren i flere år å merke kystpilgrimsleia fra Egersund til Nidaros i Trondheim. Det jobbes nå med å merke kystpilgrimsleia. Egersund er starten på kystpilgrimsleia og det må fremheves og markedsføres. Det er 5 nøkkelsteder i Rogaland og Egersund kirke er en av disse.

Pilgrimene kjøper et pilgrimspass og får stempel i alle nøkkelstedene de er innom. I Egersund får pilgrimene stempel i Egersund kirke, Grand hotell og turistinformasjonen.

Det jobbes med å etablere 4 kystpilgrimssenter langs leia og Avaldsnes på Karmøy er blitt forspurt om å ha denne statusen i Rogaland. I Egersund er målet å etablere et lite kystpilgrimssenter i samlokasjon med det planlagte Opplevelsessenteret, Magma Geopark og turistkontoret. Vi ønsker et kraftsenter sentralt i Egersund by.

Pilgrimskomiteen i Egersund og omstillingskommunen har nå fokus på merking av leden og å planlegge en markering der vi avduker den offisielle pligrimsplanketten ved Egersund kirke.