I går onsdag var en litt uheldig med at det var mange som møtte opp samtidig, og det var også flere en beregnet som hadde med seg pårørende.

I dag øker vi derfor antall vakter og skulle det bli flere personer på venteværelset en det kontoret kan ha, vil en be noen om å vente i bilen til det igjen er plass inne.

Vi minner også på at det er greit om en kommer presis på det klokkeslettet som en har fått utdelt. Oppmøtetidspunktene vil også bli spredt mer framover.

Neste uke starter en opp med vaksinering i Egersundshallen. Da vil det bli større plass, og eget venteværelse for både de som venter på å bli vaksinert, og for de som har tatt vaksinen. En skal etter vaksineringen vente 20 minutter før en går hjem. I Egersundshallen vil en også ha ei inngangsdør og ei egen dør for utgang.

Ved at vi har fått mindre mengder vaksiner de første ukene har en kunne tatt dette som en nyttig læreprosess.