"Læring i teknologirike omgivelser - med blikk på læreverk" var tema for en samling med lærere og elever som vi hadde i Egersund arena. Skolene i kommunen er for tiden opptatt av å velge en strategi for læreverk.

Før samlingen ble elevene bedt om å gjøre undersøkelser på sine skoler som de skulle sammenfatte i en film. Vi ønsket at elevene selv skulle spørre elevene om hva slags læreverk de foretrakk.

På samlingen i dag fikk deltakerne høre på to forskere fra Universitetet i Stavanger. Anne Mangen er professor i lesing, mens Paolo Scarbocci jobber mye med digital læring. Vi fikk også se alle videoene som skolene hadde laget, samt at to lærere fortalte om hva lærerne mener om temaet. Rune Pedersen presenterte ulike løsninger som er tilgjengelige, og fortalte også litt om kostnadene ved kjøp av læreverk, og at rektorene var nødt til å gjøre harde prioriteringer. Derfor er det viktig at de får gode råd fra lærere og elever.

Til slutt skulle elevene skrive ned et råd til rektorene, som de skal få etter at det har blitt tatt opp i de ulike elevrådene. Lærere og elever diskuterte ivrig rundt dette litt vanskelige, men viktige temaet og satte opp prioriteringer for fag og trinn blant annet. 

Men det viktigste spørsmålet var hvordan vi lærer best, og hvordan vi får motiverte elever. Et ord som gikk igjen var "variert". Elevene ønsker mer variert undervisning. Så spørs det da, om det er digitale læreverk som gir mest variert undervisning, eller klarer lærerne å variere undervisning bedre dersom de har læreverk i papir. Det er uten tvil veloverveide og gode råd som blir servert rektorene, som er verdt å lytte til.