Etter 1. gangs behandling i planteknisk utvalg vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Etter endelig vedtak i kommunestyret, får samtlige berørte tilsendt melding om endelig vedtak med informasjon om klagerett. I tillegg blir vedtaket kunngjort i aviser og på kommunens hjemmeside.

Planen skal utarbeides i regi av Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord og frist for eventuelle uttalelser er 22.desember 2011.

Relaterte dokumenter