Formannskapets forslag er utlagt til offentlig ettersyn i 2 uker, fra 6. mai 2016 til og med 20. mai 2016 i rådhusets 4. etasje, biblioteket og her på kommunens nettsider. Endelig behandling skjer i kommunestyret 20. juni 2016.

Enhver som har noe å innvende mot forslaget, oppfordres til å komme med det til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no.

Frist for innvendinger og fritakssøknad er satt til 20. mai 2016 15:00.

Relaterte dokumenter