Detaljreguleringsplanen er en endring av gjeldende reguleringsplan i forhold til å redusere antall boliger, kjørevei til boligene, felles parkering med mere. Ny plan har samme ytre begrensninger som vedtatte plan.

Planen skal utarbeides i regi av Kristiansen & Selmer-Olsen AS og frist for uttalelser er 8. november 2011. Uttalelse sendes til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord.

Relaterte filer