I løpet av dagen fikk hun besøkt rådhuset, samt de tre pilotavdelingene byggesak, vei og utemiljø og sykehjemsavdelingen Tunet/Stien som er med i prosjektet fra starten av. Hun reiste rundt i kommunen ved hjelp av sin el-sykkel som hun hadde med seg på toget.

Eigersund kommune opplever at det er stadig økte krav til tjenestene som skal utføres, samtidig som det er stadig knappere ressurser. Dette innebærer at en må se om arbeidsoppgaver og prosesser kan utføres på en enklere og mer effektiv måte, ikke ved å arbeide raskere, men ved å arbeide smartere. Dette vil kunne frigjøre tid og ressurser som kan brukes til andre oppgaver som skaper verdi for brukerne, eller slik at flere oppgaver innenfor det samme området kan løses med dagens bemanning.

I LEAN er lønnsomhet målet, ikke fokuset. Fokuset er nemlig på den enkelte medarbeider og involvering av medarbeiderne gjennom god ledelse.

Kontinuerlig forbedring er nøkkelen til å skape en fleksibel organisasjon, og i kontinuerlig forbedring er læring et sentralt element. Lean tilbyr metoder og verktøy som skal til for å optimalisere arbeidsprosesser, samt et styringsverktøy som muliggjør gjennomføring av prosjekter på kortere tid, med lavere kostnader, høyere fortjeneste og bedre kvalitet.

Det var bilfabrikanten Toyota som utviklet LEAN som metode. Verktøyet var en medvirkende årsak til at Toyota gikk fra å være en bedrift i en vanskelig økonomisk situasjon med dårlige produkter, til å bli verdensledende i sin bransje i løpet av to tiår.

Eigersund er nå i startfasen av sitt arbeid med LEAN.