NAV kontoret er eid av stat og kommune. NAV-leder rapporterer til Fylkesdirektøren i NAV Rogaland og Kommunalsjef helse og omsorg i Eigersund kommune. NAV-leder er en del av lederteamet til kommunalsjef for helse og omsorg, og vil delta i lederforum i NAV Rogaland.

Søk på stillingen her