Vei og utemiljø i Eigersund kommune trenger ny leder. Hovedoppgaver er drift, renhold og vedlikehold av gate- og veinett, park- og grøntanlegg, nærmiljøanlegg, utendørs idrettsanlegg, friluftsområder og kirkegårder. Målet er å legge til rette for best mulig trafikkavvikling, og å gi plass og tilbud for egenaktivitet og naturopplevelser for flest mulig av kommunens innbyggere.

Søk på stillingen her.