Den som blir tatt opp som elev i musikk- og kulturskolen beholder plassen inntil hun/han skriftlig melder seg ut. Søknad sendes til Eigersund kulturskole, boks 580 4370 Egersund, eller kulturskolen@eigersund.kommune.no. For nærmere informasjon kontakt oss på tlf. 51 46 81 40.

Relatert lenke