Hestnes bofellesskap er et bofellesskap med fire beboere, som trenger bistand til det meste i hverdagen. Det være seg ADL-ferdigheter og noen atferdsutfordringer. Stell og pleie er en del av arbeidsoppgavene, og det er en fordel med noe somatiske kunnskaper. Ellers oppleves beboerne å ha en god livskvalitet, med mye latter og glede i livet. Bofellesskapet er et smarthus som ble flyttet inn i, i 2018.

3 helgestillinger for helsefagarbeidere eller studenter

Det er nå ledig 3 helgestillinger, med arbeid tredje- hver helg. Stillingene er i størrelse 11%, 17% og 17%. Kandidater bes om å spesifisere hvilken stilling de søker på - eller poengtere om de søker på alle. Det er veldig ønskelig at personer som tildeles stillingene også har mulighet til å ta ekstravakter på dag, kveld og muligens natt og helg. Full utlysning.

Det søkes også etter miljøterapeut eller student for helgestilling

Det er nå ledig èn Miljøterapeut helgestilling ved Hestnes bofellesskap. Studenter i relevante utdanninger oppfordres også til å søke. Full utlysning.

Vernepleier eller sykepleier

Det er ledig vernepleier- eller sykepleierstilling ved Hestnes bofellesskap, i 100%. Full utlysning.