Vann og avløp forflytter seg så lengre opp i Sandbakkveien. Her er det en eldre vannledning som må skiftes ut. I samme omgang vil vi skifte ut spillvann og overvann i dette strekket. Her er veien så smal at den blir helt stengt. Omkjøring vil bli merket.

Kontakt

Spørsmål kan rettes til Ove Efteland, rådgiver vei, på mail ove.efteland@eigersund.kommune.no eller på telefon 906 94 519.