For å kunne søke om midler fra legatet, fylles det ut et elektronisk søknadsskjema som heter Søknad om bidrag fra Legatet til økonomisk vanskeligstilte.

For eventuelle henvendelser, ta kontakt med veiledningstorget på telefon 51 46 80 00.

Søknadsfrist er satt til 14. november 2022.