For eventuelle henvendelser, ta kontakt med Veiledningstorget, tlf. 51 46 80 00

Søknadsfrist er satt til 1. desember 2021.

For å kunne søke om midler fra legatet, fylles det ut følgende elektroniske søknadsskjema.