Kommuneoverlege

Kommuneoverlegens oppgaver er mangfoldige, men fordeler seg hovedsakelig på tre hovedområder:

  • medisinskfaglig rådgiver for hele kommunen
  • smittevern og helseberedskap
  • miljørettet helsevern

I tillegg arbeider kommuneoverlegen med blant annet følgende:

  • folkehelse
  • rådgivning
  • godkjenning av virksomheter
  • forvaltning av bl.a. legetjenesten
  • helsetjenesteplanlegging
  • medisinsk faglig oppfølging av helsetilbudet i kommunen
  • vedtak om tvungen legeundersøkelse etter lov om psykisk helsevern

Kommuneoverlege i Eigersund kommune er Bjarne Rosenblad.

Fastleger

Alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret, har rett til å få en fastlege. Du kan velge fastlege blant allmennleger med ledig kapasitet på sin liste. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.

Oppdatert informasjon om fastleger og fastlegekontorer finner du på Helse-Norge. Her kan du søke på navn eller legekontor. Les om hvordan du kan bytte fastlege på HelseNorge.no

Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger i året, men det krever at det er plass på listen til legen du ønsker. Du kan stå på venteliste hos en lege.

Eigersund Kommunale Legesenter

Eigersund Kommunale Legesenter ligger i Svanedalsgården, Spinnergigaten 13. Legekontoret er bemannet med tre leger og en LIS1-lege (tidligere kalt turnuslege), helsesekretærer og sykepleiere. Nettside.

Blandeverket legesenter

Blandeverket legesenter har sine lokaler i Sokndalsveien 26. Legekontoret er bemannet med 4 leger og helsesekretærer, sykepleier og hjelpepleier.  https://blandeverket.no/

Eie helsesenter

Eie helsesenter er lokalisert på Jernbaneveien 32. Legekontoret er bemannet med en lege og helsesekretær. Facebookside

Dalane legesenter

Dalane legesenter er lokalisert i Gamle Sokndalsveien 38. Legekontoret er bemannet med en lege og helsesekretær. Nettside

Egerlegene

Egerlegene (tidligere Sjukehusdoktoren) har nye lokaler på Eger Stormarked, Lindøyveien 8. Legekontoret er bemannet med tre leger og helsesekretærer. Nettside

ALIS – allmennlege i spesialisering

I den nye spesialistutdanningen i allmennmedisin har kommunene ansvar for å legge til rette for at leger som jobber i primærhelsetjenesten blir spesialister i allmennmedisin.

Kommunene må være registrert utdanningsvirksomheter for spesialistutdannelse i allmennmedisin, ALIS, noe Eigersund kommune ble i juni 2022.

Kommunen skal ha en overordnet utdanningsplan som beskrive hvordan spesialistutdanningen i allmennmedisin kan gjennomføres i kommunen. Utdanningsplanen skal bl.a inneholde oversikt over alle læringsarenaer i og utenfor kommunen, og hvilke læringsmål som kan oppnås på disse. Generell utdanningsplan kan leses her.

I tillegg skal kommunen, i samarbeid med veiledere og legen som er i spesialisering, ALIS, utarbeide individuell utdanningsplan og ALIS-avtale.

Dersom du har spørsmål om ALIS i Eigersund kommune, kan du ta kontakt med leder for ALIS i administrasjonen, Wenche Høghaug wenche.hoeghaug@eigersund.kommune.no.