Bytte fastlege

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no, forutsatt at ønsket lege har ledig plass på sin fastlegeliste, se HelseNorge.no.

Legetjenester og fastleger

Dalane legesenter

 • Dr. Birger Christensen 
 • Tlf: 51 49 07 70    
 • Adresse: Gamle Sokndalsvei 28    
 • Stengt onsdag

Egerlegene

 • Dr. Dawit Binyam
 • Dr. Dag Olav Berentsen
 • ivaretar listepasienter til dr. Aarsland og dr. Lea
 • Tlf: 51 54 48 00    
 • Adresse: Lindøyveien 8  

Eie helsesenter

 • Dr. Ole Gunnar Jensenius    
 • Tlf: 51 49 44 20
 • Adresse: Jernbaneveien 32
 • Stengt torsdager

Blandeverket legesenter

 • Dr. Oddvin Asbjørnsen -stengt tirsdag  
 • Dr. Trygve Steinnes  
 • Dr. Børge Vassbø    
 • Vikar for Lars Petter Fjerdingstad er dr.  Najimaddin Othman Hamad   
 • Tlf: 51 47 22 20  
 • Adresse: Sokndalsveien 26  

Eigersund kommunale legesenter

 • Dr. Bjarne Rosenblad
 • Dr. Majid Rostami
 • Dr. Farnoosh Fateme Nedaei
 • Turnuslege
 • Tlf: 51 46 16 80
 • Adresse: Spinnerigt. 13

 

Fratredelse av fastlege

På bakgrunn av fratredelse av tidligere fastlege Carina Lindø Larsen, på Blandeverket legesenter, kan listepasienter tilknyttet denne liste, og som har behov for helsehjelp, inntil videre henvende seg på Eigersund kommunale legesenter.

51 46 16 80
Spinnerigaten 13