Åpningstider

  • Mandag - fredag (kveld og natt) 16:00 - 08:00
  • Lørdag, søndag  og helligdager (døgnåpent) 0800 – 0800

Kontakt

Adressen er Sjukehusveien 38 b.

For timebestilling og info om hvilken lege som har vakt, ring legevaktsentralen for Hå og Dalane på telefon 116117.

Akutt livstruende sykdom eller skade ring 113.

Mer informasjon

Dersom man ønsker kontakt med lege i tidsrommet 08.00 til 16.00, skal man alltid ringe til sin fastlege. Fastlegen tar også imot pasienter med «akutte» oppståtte, eller forverring av kjente sykdommer. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, skal han eller hun opplyse hvem som er vedkommende sin vikar. Man skal deretter kontakte vikaren. Fastlegene har innrettet sin praksis slik at de kan være vikarer for hverandre ved forfall.

Personer som oppholder seg midlertidig i Dalanekommunene, turister og andre som ikke har fastlege i Dalanekommunene, kan ringe telefon 116117 for å få opplysninger om hvem som har daglegevakt. Legevakta er et tilbud til deg med akutt sykdom eller skade som ikke kan vente med behandling.

Relaterte lenker