Prosjektet (L)Eie køen ble lørdag 8. september offisielt avsluttet, etter nesten fem måneder.

I oktober 2017 kom det et politisk ønske om å se på køproblematikken på Eie. Den ene bilkøen vi har i Egersund kan gjøre veien hjem fra jobb langdryg på ettermiddagene. Enkelte bedrifter ute på Eigerøy har tidligere nevnt at økt bruk av sykkel til og fra jobb kan være et godt bidrag til å redusere køen på Eie. Sykkelbyen Egersund sendte da ballen tilbake, og ga dem mulighet til å vise dette i praksis.

Leie køen

Tjue deltakere ble rekruttert fra disse bedriftene, og de ble utstyrt med el-sykler og tilhørende utstyr av god kvalitet for en grei transport mellom hjem og arbeidssted. For å kunne delta måtte det være personer som før oppstart av prosjektet brukte bil til og fra jobb. Attende april fikk deltakerne utlevert el-syklene, og har siden syklet til og fra jobb stort sett hver dag.

Intensjonen med prosjektet var å løfte frem el-sykkelens kvaliteter som et alternativt transportmiddel i hverdagen. Basert på tilbakemeldinger og rapportert syklet distanse kan vi si at dette har vært en realistisk og aktuell transportform for samtlige. Gleden over å sykle forbi bilkøen på vei hjem har for mange vært en kjekk opplevelse.

Leie køen - logoOm køen på Eie har fått den effekten at tjue personer nå har byttet ut bilen med el-sykkel kan vi ikke si noe om. Men deltakerne har vært ambassadører og vist vei for andre. Ved at flere deltakere er fra samme arbeidssted, gir det også en annen ringvirkning, «snakkis», enn om en person var alene om dette på sitt arbeidssted.

Det er ikke bare redusert bilbruk som er en av fordelene ved økt sykkelbruk. De tjue deltakerne har nå samlet sett syklet over 20 000 km på under fem måneder. Det er imponerende! Til sammenligning er det 14 300 km fra Egersund sentrum til Cape Town i Sør-Afrika. Helsedirektoratet estimerer velferdsgevinsten, bl.a. sparte utgifter på sykefravær og helsetjenester,  med sykling til 26 kroner per syklet kilometer. Samlet sett er velferdsgevinsten på (L)Eie køen nærmere 500 000 kroner på fem måneder. Å satse på økt sykkelbruk er med andre ord å satse på velferden, og arbeidsgivere får igjen for det med redusert sykefravær og friskere ansatte.

Det er også gledelig at dette blir en del av en mastergradsstudie. Det vil bli spennende å se på resultatene når de etter hvert blir offentliggjort. Deltakerne har besvart spørreskjema i forkant av prosjektets oppstart, og skal nå besvare spørreskjema på ny. Masterstudent Kaja Rogstad undersøker i sin oppgave individuelle endringer i holdninger og oppfatninger samt fellestrekk som kan brukes i arbeidet mot en grønnere by.