En god språkutvikling har betydning for barnets liv her og nå og for barnets muligheter i framtiden. Regjeringen har varslet at barnehagens arbeid med språk vil få stor plass i en ny stortingsmelding som ventes til våren.

Fortsatt er det mange, både politikere og andre, som ikke har god nok kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Med bakgrunn i dette ble ledelsen i Eigersund kommune, samt politisk ledelse invitert til biblioteket for å lese for barnehagebarna. Mellom bokreolene, bak spennende bøker og med en barneflokk rundt seg kunne en se Odd Stangeland, Magnus Østebrød, Kristin Hovland, Bente Gravdal, Kari Anne Bergum, Nina Bolme Steinsholt, Kristin B. Haugland og Karina Leidland.

Lesestund---Bente-Gravdal.jpg

Lesestund---Nina-Bolme-Steinsholt.jpg

Lesestund---Kari-Anne-Bergøy.jpg