Det er også inngått en avtale med Benjamin Kjellman-Chapin som er smed, han skal produsere beslag til lavettene. Dette er samme smeden som skal opptre i Julebyen og vi vil i den forbindelse ta med en kanon til sentrum slik at han kan montere beslagene foran publikum.

Lindøy batteri

Lindøy batteri