Partiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre har alle innen fristen levert inn listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Eigesund kommune. 

Alle de innleverte listeforslagene tilfredsstiller kravene i valglovens § 6-1.Krav til listeforslaget og vil nå ble behandlet videre av valgstyret. 

I løpet av de nærmeste dagene vil alle kandidater få brev med informasjon om at de står på en valgliste og med informasjon om muligheter for fritak mm. Dette jf. valglovens § 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene, nr 5. Det er viktig at den enkelte kandidat kontrollerer opplysningene i brevet da det faktisk har skjedd at feil person har blitt ført opp på en liste og valgt inn i kommunestyret, noe som skjedde i Halden i 2015 der det skjedde en uheldig navneforveksling.

Innen 1. juni 2019 vil valgsstyret endelig godkjenne den enkelte valgliste. Dette jf. valglovens § 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene, nr 2. Det kan derfor komme mindre endringer på listeforslagene. Når valglistene er endelig godkjent, vil det bli lagt ut til ettersyn på lik linje med listeforslagene.

Informasjon om listeforslagene

Enkelte parti har på sine lister valgt å ha med bosted eller stilling. Dette er valgfritt og opp til det enkelte parti å avgjøre.

Ved kommunestyrevalg kan partiene i Eigersund kommune velge om de vil gi intill 6 av de øverste kandidatene på listeforslaget et stemmetillegg. Tidligere het dette kumulering. På listeforslagene er de kandidatene som har fått et slikt stemmetillegg markert med uthevet skrift. Kandidatene får da et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Får en valgliste 1 000 stemmer ved valget, vil alle kandidatene som et utgangspunkt ha 1 000 som sitt personlige stemmetall, mens de som har et stemmetillegg vil ha 1 250 som sitt personlige stemmetall. I tillegg kommer de rettelsene som velgerne gjør på den enkelte stemmeseddel ved å gi personstemmer og "slengere". "Slengere" er når en velger gir en kandidat fra en annen valgsliste en personstemme. I sum avgjør dette rekkefølgen/valgresultatet for den enkelte valgliste.

De enkelte listeforslag: