Hver desember er Eigersund brann og redning rundt på skolene for å dele ut papirversjonen av brannvesenets julekalender og fortelle om den digitale kalenderen som gjelder for hele landet. Foruten god læring i brannvern gir kalenderne også elevene mulighet til å vinne premier.

Vi gratulerer Live Sviggum Nergård i 4. trinn på Husabø skole som fikk hovedpremien, en Nintendo Switch.

Brannsikkerheten hjemme er selvfølgelig de voksnes ansvar, men brannvesenet er mye i kontakt med barn og vet at de er flinke holdningsambassadører i hus og hjem.

Hele trinnet på Husabø har jobbet godt med brannvern det siste året og var glade for gjensynet da brann og redning nå var tilbake. Live mottok premien til applaus fra resten av klassen.

Brann og redning på husabø skole

Brann og redning på husabø skole

Brann og redning på husabø skole